FORMULARZ
REKLAMACYJNY

Gwarancja na monitory marki LC-POWER opiera się na postanowieniach ustawowych, przy czym okres gwarancji na usterki, które nie zostały stwierdzone w ramach regulaminowego obowiązku klienta sprawdzenia przedmiotu kupna i zgłoszenia reklamacji, wynosi 36 miesięcy, o ile miejscem pobytu lub miejscem pracy właściciela monitora jest Polska i został on zakupiony u oficjalnego dystrybutora (wyłącza się zakupy towarów z innych rynków europejskich). W przypadku uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych Klienta SILENT POWER ELECTRONICS GMBH (zwana dalej LC-POWER) jest zobowiązana do usunięcia usterki w jeden z następujących sposobów: poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów. Serwis odbywa się w trybie D2D. Monitory wysyłane i odbierane są kurierem UPS na koszt LC-POWER. Wyklucza się prawo do roszczeń odszkodowawczych w szczególności z tytułu niespełnienia świadczenia. Autoryzowanym serwisem jest firma Hardware Storm z siedzibą w Zdzieszowicach.

ROSZCZENIOM GWARANCYJNYM NIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE WADY:
widoczne uszkodzenia transportowe,uszkodzenia lub zniszczenia powstałe na skutek działania siły wyższej lub wpływu otoczenia (np. wilgotności, wyładowań atmosferycznych, kurzu itp.),nieprawidłowe składowanie i użytkowanie, np. nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, niewłaściwe funkcjonowanie spowodowane wadliwym oprogramowaniemuszkodzenia spowodowane otwarciem przez osoby nieupoważnione przez firmę LC-POWER,uszkodzenia mechaniczne nie będące ukrytymi wadami transportowymi, plamy barwne powstałe w wyniku oddziaływania silnych pól magnetycznych w otoczeniu monitora, obraz permanentny będący wynikiem długotrwałego wyświetlania nieruchomego obrazu, obniżenie jasności kineskopu, redukcja luminancji oświetlenia tła paneli TFT podczas ciągłej eksploatacji (ponad 10 godzin dziennie bez urządzenia ochronnegow przypadku paneli LCD: maksymalnie 0,0005% wyświetlanych punktów, np. maksymalnie 4 punkty przy rozdzielczości 1024x768, jednak najwyżej dwa punkty świetlne w centrum obrazu.
Informacja telefoniczna: +48 77 545 30 14
Kontakt e-mailowy: serwis@hs.pl

© LC-POWER. All rights reserved.