FORMULARZ
REKLAMACYJNY

Gwarancja na monitory marki LC-POWER opiera się na postanowieniach ustawowych, przy czym okres gwarancji na usterki, które nie zostały stwierdzone w ramach regulaminowego obowiązku klienta sprawdzenia przedmiotu kupna i zgłoszenia reklamacji, wynosi 36 miesięcy, o ile miejscem pobytu lub miejscem pracy właściciela monitora jest Polska i został on zakupiony u oficjalnego dystrybutora (wyłącza się zakupy towarów z innych rynków europejskich). W przypadku uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych Klienta SILENT POWER ELECTRONICS GMBH (zwana dalej LC-POWER) jest zobowiązana do usunięcia usterki w jeden z następujących sposobów: poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów. Serwis odbywa się w trybie D2D. Monitory wysyłane i odbierane są kurierem UPS na koszt LC-POWER. Wyklucza się prawo do roszczeń odszkodowawczych w szczególności z tytułu niespełnienia świadczenia. Autoryzowanym serwisem jest firma Hardware Storm z siedzibą w Zdzieszowicach.

ROSZCZENIOM GWARANCYJNYM NIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE WADY:
- widoczne uszkodzenia transportowe,
- uszkodzenia lub zniszczenia powstałe na skutek działania siły wyższej lub wpływu otoczenia (np. wilgotności, wyładowań atmosferycznych, kurzu itp.),
- nieprawidłowe składowanie i użytkowanie, np. nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, niewłaściwe funkcjonowanie spowodowane wadliwym oprogramowaniem
- uszkodzenia spowodowane otwarciem przez osoby nieupoważnione przez firmę LC-POWER,
- uszkodzenia mechaniczne nie będące ukrytymi wadami transportowymi, plamy barwne powstałe w wyniku oddziaływania silnych pól magnetycznych w otoczeniu monitora, obraz permanentny będący wynikiem długotrwałego wyświetlania nieruchomego obrazu, obniżenie jasności kineskopu, redukcja luminancji oświetlenia tła paneli TFT podczas ciągłej eksploatacji (ponad 10 godzin dziennie bez urządzenia ochronnego
- w przypadku paneli LCD: maksymalnie 0,0005% wyświetlanych punktów, np. maksymalnie 4 punkty przy rozdzielczości 1024x768, jednak najwyżej dwa punkty świetlne w centrum obrazu.
Informacja telefoniczna: +48 77 545 30 14
Kontakt e-mailowy: [email protected]

© LC-POWER. All rights reserved.